Start  / Tjänster

Här kan du fördjupa dig mer i alla de tjänster vi på Aspair erbjuder.

Försäljning & Reservdelar

Vi har tillsammans många års erfarenhet gällande tryckluft som media. Vi har arbetat med försäljning och installation mot industrin i många år. Tryckluft som media har vi arbetat med i alla dess former, höga kvalitetskrav, låga tryck & special applikationer.

Vi har samlat all vår kunskap under samma tak för er som kunder, allt detta för att kunna erbjuda er en så bra och energieffektiv anläggning som möjligt. Vi har tillgång till diverse reservdelar och lagerhåller dessa för de marknadsledande tillverkare.

Uthyrning

Utforska vårt omfattande sortiment av kompressorer tillgängliga för både kort- och långsiktig uthyrning hos Aspair:

- Diesel- eller eldriven.
- Helt oljefri eller med oljeinsprutning.
- Inom alla tryckområden.
- Med flöde från lågt till obegränsad kapacitet.
- Luftbehandling inklusive torkar och filter.
- Kompletta lösningar med tillhörande utrustning.
- Tillgänglig jourtjänst för akuta situationer.

Vi erbjuder också uthyrning av kvävgasproduktion, ånggeneratorer och kraftfulla dieselgeneratorer för att möta alla dina behov. Upptäck vårt sortiment och hitta den perfekta lösningen för ditt projekt hos Aspair.

03
Service

ASPAIR Tryckluft – Service AB är auktoriserade att utföra service på hela INGERSOLL & Rands sortiment av produkter, så som CompAir, Champion, Garden Denver mm. Vi är rikstäckande och har Norden som vårat arbetsfält, största delen av oss utgår från Norrköping, Östergötland.

ASPAIR har alltid någon tillgänglig på Jour vilket gör att det alltid finns en tekniker tillgänglig för dig. Våran kundbasis är allt från privatpersoner till processindustrin.

Vi erbjuder serviceavtal för att hålla nere kostnaden för dig som kund i längden, skapar en optimal trygghet för er luftförsörjning. Vi utför service och felsökning på samtliga fabrikat.

Energioptimering

Vi på ASPAIR tryckluft -Service Ab har många års erfarenhet och projekt i ryggen gällande energioptimering.

Energioptimering är en analys för att spara energi. Vissa anläggningar har upp mot 45% rena förluster som kan reduceras kraftigt genom systemkörningsoptimering, läckagesökning samt åtgärder. Värmeåtervinnings förslag tas oftast fram då man kan i snitt återvinna 70-80% av kompressorns värmeförluster i energi.

Projektering

Vi har många uppdrag där vi hjälper till med projekteringsunderlag som exempel:

- Analysering av behov
- Dimensioneringsunderlag
- Framtagning av ritningar för installation
- Armaturlistor
- Projektplanering
- Installationsansvarig person
- Tredjeparts besiktningar
- Slutdokumentation
- Idriftagning
- Utbildning av personal

06
Jour

Vi har alltid en tekniker på Jour, allt för att ni som kunder kunna ha så korta stillestånd som möjligt. Tillgänglig tekniker nås via växelnumret: 010-204 53 57

Installation

Vi erbjuder Plug ´n play installationer, där ni som kund har enbart har en leverantör och kontaktperson. Vi utför hela installationen, från leveransen till idriftagning. Vi utför även enbart rörinstallationer, svetsning och allmänna montage.

Driftstopp är något som kostar pengar, därav erbjuder installation under tryck. Vid inborrning av stick så har vi en speciell utrustning som möjliggör borrning under tryck.

Läcksökning

Vi på Aspair erbjuder läcksökning av tryckluft för att sänka energikostnader, säkra driften och minska koldioxidavtrycket. Med vår avancerade läcksökningsmetodik kan vi identifiera och åtgärda tryckluftsförluster, vilket förhindrar oplanerade driftstopp och optimerar din produktion för ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Vår expertis sträcker sig över en mängd olika branscher, och vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje kunds unika behov. Genom att samarbeta med Aspair kan du förvänta dig omedelbara resultat och betydande besparingar genom minskad energiförbrukning och optimerad kompressorprestanda.

Vi använder avancerad utrustning och teknologi för att noggrant lokalisera och åtgärda tryckluftsläckage på maskinnivå. Genom att utföra en läcksökning av ditt tryckluftssystem kan vi säkerställa att din verksamhet fortsätter att drivas smidigt och effektivt.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att spara pengar och minska din miljöpåverkan.

Ventilservice

Ventilservice med Aspair är smidigt och effektivt. En komplett lösning där vi tar hela ansvaret för att era ventiler fungerar tillfredsställande, med kundspecifika lösningar för att tillgodose just ert behov.

Varför är det viktigt med service av ventiler? Enligt AFS 2017:3 är det ett krav att genomföra regelbunden service av trycksatta anordningar och kärl, inklusive säkerhetsventiler. Genom att säkerställa att säkerhetsventilerna fungerar korrekt minskar risken för utrustningsfel och därmed också risken för kostsamma driftstopp. Dessutom minskar du risken för personskador. Om regelbunden service av ventiler inte utförs kan det resultera i vite från Arbetsmiljöverket och i extrema fall kan anläggningen förbjudas att användas.

Det rekommenderade intervallet för service av säkerhetsventiler bestäms i samråd med en besiktningsingenjör från ett ackrediterat kontrollorgan. Vanligtvis sker servicen med intervaller på 12, 18, 24 eller 36 månader.

Dokumentation

Vi erbjuder omfattande och fullständig dokumentation för tryckkärl enligt AFS 2017:3. Med vår service kan du vara säker på att din tryckkärlsdokumentation är i överensstämmelse med de krav som ställs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Rörmärkning

Klara och tydliga instruktioner för ökad säkerhet.

Från och med den 1 juni 2015 är det ett lagstadgat krav att synliga rörledningar som för över gas under tryck (oftast över 2 bar) ska vara märkta. Märkningen ska innehålla information om vilken typ av gas som transporteras och en pil som anger gasens strömningsriktning. Gasens namn och färgen på pilen som visar strömningsriktningen bör följa standarden SIS 741:s färgskala. Dessutom ska etiketten innehålla ett faropiktogram som tydligt förklarar vilken risk som är kopplad till rörledningen.

Genom att vi tar hand om din rörmärkning kan du vara trygg med att dina rör är märkta i enlighet med kraven i AFS 2017:3 för ökad säkerhet och efterlevnad av gällande lagar och regler. Sedan den 1 juni 2015 finns ett direktiv från Arbetsmiljöverket (AFS 2014:43) som föreskriver att alla rör ska märkas. Arbetsmiljöverket har sedan den 1 juni 2017 rätt att utdöma sanktionsavgifter om detta inte har utförts. Vi erbjuder rörmärkning för tryckluft och alla andra medier som omfattas av detta krav enligt svensk standard SS 741:2017. .