SmartAir – Lite

Smart styrenhet för att minska dina energiräkningar

Tydlig display med individuell kompressorstatus Förinställda styrlägen Förprogrammerad för enkel anslutning Enkel installation för icke-CompAir-maskiner med endast en i-PCB Effektiv systemstyrning med besparingar upp till 30%

 

TA KONTROLL

Energisnålhet bör vara högst upp på listan för alla användare av tryckluft, oavsett hur stora eller små kompressorerna är. Faktum kvarstår att energi står för upp till 80 % av den totala kostnaden för att äga en kompressor. För att optimera energianvändningen och energieffektiviteten i vilket system som helst som använder flera kompressorer är en intelligent systemstyrenhet avgörande.

 

ENERGIMINSKNING

I tryckluftssystem där individuella kompressorer körs utan en central styrning kan mellan 10 till 50 % av energin gå till spillo. För att hjälpa kunder att uppnå de högsta nivåerna av systemeffektivitet har CompAir introducerat SmartAir Lite till sitt befintliga sortiment av tryckluftsstyrning.

 

TOTAL SYSTEMLÖSNING

Utöver den mer sofistikerade SmartAir Master, som är utformad för att styra upp till 12 kompressorer både med fasta och variabla hastigheter, är SmartAir Lite utformad för att intelligent styra upp till 4 kompressorer med fasta hastigheter och erbjuda kompressorsystemet den högsta nivån av effektivitet. Detta uppnås genom att styra det totala systemtrycket och minska det till det lägsta driftspunkten samt optimera och hantera kompressorval. SmartAir Lite harmoniserar energiförbrukningen av upp till 4 kompressorer.

 

DINA FÖRDELAR Realtidsklocka

Möjliggör den noggranna drift av förbättrade funktioner

 

Systemförhandsfyllning

Genom att använda realtidsklockan kommer SmartAir Lite automatiskt att starta kompressorstationen så att du kan förbereda ditt system för produktion.

 

Prioritetsinställningar

Tillåter prioritering av kompressorer för att optimera effektiviteten

 

Tryckplanering

När olika tryck krävs för att passa individuella processer kan SmartAir Lite förprogrammeras för att justera systemtrycket och minska energiförbrukningen.

 

DRIFTSLÄGEN

Systeminställning och driftslägen kan ses och ändras via den tydliga och användarvänliga LED-displayen. Tre förinställda driftslägen är:

 

FIFO – Först in, först ut

Jämnt löptid Tidurrotation Den högsta systemeffektiviteten och tillförlitligheten uppnås genom att köra systemet i det mest lämpliga läget för applikationen.