L23 – L29

23kW – 29kW

Energieffektivitet var huvudfokus vid utvecklingen av denna nya kompressorserie.

Den högpresterande internproducerade luftänden med låg rotationshastighet minskar energikostnaderna avsevärt. Dessutom säkerställer den innovativa utformningen av det säkra axeltätningen, integrerat oljefilter och oljeregleringsventil att externa slangar minimeras för att garantera högsta nivåer av kvalitet och tillförlitlighet.