iConn – CompAir

iConn Connected Air Solution ger användare av tryckluft djupgående och realtidskunskap om deras system, vilket är avgörande för noggrann produktionsplanering och investeringsskydd.

iConn Connected Air Solution är en standardfabriksfunktion på våra nya kompressorer eller tillgänglig som en enkel uppgradering! Tillgänglig på ALLA våra oljefria och oljesmorda kompressorlösningar. Fjärrövervakning av kompressorer är avgörande av flera skäl:

 

Förhindra driftstopp:

Genom realtidsövervakning kan problem upptäckas innan de orsakar avbrott, vilket håller produktionen igång.

 

Optimera prestanda:

Genom analys av driftdata kan effektiviteten och prestandan optimeras, vilket minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna.

 

Förebyggande underhåll:

Genom kontinuerlig övervakning kan potentiella problem identifieras i förväg, vilket minskar risken för kostsamma reparationer.

 

Förbättra säkerheten: Genom att ha kontroll över driftsförhållandena kan olyckor och skador förebyggas.

 

Öka livslängden: Regelbunden övervakning och underhåll förlänger kompressorernas livslängd och maximerar deras värde som investeringar. Fjärrövervakning är nödvändig för att säkerställa kontinuerlig produktion, optimera prestanda och minimera driftskostnader och risker. https://www.youtube.com/watch?v=Tftndpp3ui8 iConn Smart Compressor Service 4.0 – https://www.youtube.com/watch?v=oqTYMWgRvwQ&t=105s iConn Remote Monitoring – https://www.youtube.com/watch?v=w-tDFQhzInU&t=97s