iConn – Champion

iConn Industry 4.0-alternativet – Fjärrövervakning För Ditt Nätverk

Styrenheterna C-PRO 2.0 och Pilot TS har möjlighet att ansluta till iConn-fjärrövervakningstjänsten. iConn är den smarta, proaktiva realtidsövervakningstjänsten som ger omfattande och realtidsinformation om systemet till våra användare av tryckluft. Den tillhandahåller användarna av tryckluft med omfattande maskindata i realtid, vilket krävs för exakt produktionsplanering och för att skydda deras investering.

 

iConn Industry 4.0-fördelar:

Varnar dig för larm och möjliga problem innan du ens vet att det finns ett problem Fortsätt att ha kontakt med din tryckluft. När som helst. Var som helst. Fjärrövervakning av

 

kompressorer är avgörande av flera skäl:

Förhindra driftstopp: Genom realtidsövervakning kan problem upptäckas innan de orsakar avbrott, vilket håller produktionen igång.

 

Optimera prestanda:

Genom analys av driftdata kan effektiviteten och prestandan optimeras, vilket minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna.

 

Förebyggande underhåll:

Genom kontinuerlig övervakning kan potentiella problem identifieras i förväg, vilket minskar risken för kostsamma reparationer.

 

Förbättra säkerheten:

Genom att ha kontroll över driftsförhållandena kan olyckor och skador förebyggas.

 

Öka livslängden:

Regelbunden övervakning och underhåll förlänger kompressorernas livslängd och maximerar deras värde som investeringar. Fjärrövervakning är nödvändig för att säkerställa kontinuerlig produktion, optimera prestanda och minimera driftskostnader och risker.