AHB – Varmgenererande torkar

9 – 249 m3/min

Vattenånga avlägsnas från komprimerad luft genom att leda den över ett adsorberande torkmedel.

När luften kommer i kontakt med det adsorberande materialet, överförs vattenånga från den fuktiga luften till det torra torkmedlet. Adsorberande material har dock en fast adsorptionskapacitet och när denna kapacitet nås, måste de regenereras eller bytas ut. För att tillhandahålla en kontinuerlig tillförsel av ren, torr komprimerad luft, använder sig adsorptionstorkar av två kammare med torkmedel där, vid varje given tidpunkt, medan en kammare är i drift för att torka den inkommande komprimerade luften, är den andra antingen ur drift för regenerering eller är återtrycksatt, redo att tas i drift.

 

Energihanteringssystem (EMS)
Dessa nya torkar erbjuder det senaste inom Energihanteringssystem (EMS) som maximerar energieffektiviteten samtidigt som en konstant daggpunkt bibehålls. Genom att använda en fuktighetssensor för att kontinuerligt övervaka daggpunkten, minimerar EMS den komprimerade luft som används i regenereringen och optimerar drift av värmare och blåsare.

För luftflödesintervaller från 500 till 14,900 m3/h, vänligen ladda ner broschyren för mer information.